کنفرانس علمی یک روزه احیای نوزادان در بیمارستان فوق تخصصی رضوی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان رضوی، دبیر اجرایی این کنفرانس علمی در حاشیه آن عنوان کرد: این کنفرانس یک روزه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات نوزادان و همچنین دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه السلام برگزار شد. 
دکتر مریم زمانی پور افزود: احیای نوزادان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که اگر نوزادان دچار خفگی به‌درستی احیا شوند، آینده ۷۰ سال سالمی از جهت تنفس برای آنها تضمین می شود. 
وی ادامه داد: در همین راستا تکرار تدریس و آموزش احیا باعث افزایش سرعت عمل و مهارت کادر درمانی برای اجرای واقعی احیا می شود. به همین دلیل این کنفرانس علمی همه ساله در بیمارستان فوق تخصصی رضوی برگزار می‌شود. 
دکتر زمانی پور با اشاره به اختصاص امتیاز بازآموزی به شرکت کنندگان در این کنفرانس علمی بیان کرد: گروه های هدف در این کنفرانس، متخصصان اطفال، پرستاران، پزشکان عمومی، متخصصان زنان و زایمان و همچنین متخصصان طب اورژانس را در برمی‌گیرد. 


بازگشت1396/12/06