هفدهمین کنگره سالانه اپتومتری در سالن همایش‌های بیمارستان رضوی برگزار می‌شود.

هفدهمین کنگره سالانه اپتومتری در سالن همایش‌های بیمارستان رضوی برگزار می‌شود.
 
به گزارش روابط عمومی بیمارستان رضوی، این کنگره به مدت سه روز و از 13 لغایت 15 اردیبهشت ماه 96 برگزار خواهد شد.
در این کنگره موضوعاتی چون اپتیک عدسی‌های پروگرسیو، انتخاب فریم در عدسی‌های پروگرسیو، عیب‌یابی در عدسی‌های پروگرسیو، اصول توپوگرافی قرنیه، فیت لنزهای تماسی بر مبنای نقشه توپوگرافی، دستگاه پریمترهامفری و نقائص میدان بینایی و ... مطرح خواهد شد.
این کنگره دارای 13/25امتیاز آموزش مداوم برای کلیه اپتومتریست ها خواهد بود.


بازگشت1396/04/04