کارگاه یک روزه بیهوشی منطقه‌ای (Regional Anesthesia) با راهنمایی سونوگرافی در بیمارستان رضوی مشهد برگزار می‌شود.

کارگاه یک روزه بیهوشی منطقه‌ای (Regional Anesthesia) با راهنمایی سونوگرافی در بیمارستان رضوی مشهد برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان رضوی، این کنفرانس و کارگاه آموزشی یک روزه در 19 مردادماه سال جاری با حضور متخصصان بیهوشی از سراسر کشور برگزار خواهد شد. 
گفتنی است؛ شرکت در این کنفرانس از طریق ثبت نام در سامانه جامع آموزش مداوم کشور امکانپذیر است.
این کنفرانس یک روزه دارای 5 امتیاز بازآموزی است و امتیاز بازآموزی این کنفرانس ویژه گروه هدف( متخصصان بیهوشی)،در نظر گرفته شده است.


بازگشت1396/05/16