این کنگره در تاریخ 5 و 6 اردیبهشت ماه1397 جاری برگزار خواهد شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان رضوی، این کنگره ی بین المللی در تاریخ 5 و 6 اردیبهشت ماه1397 جاری برگزار خواهد شد. 
این کنگره ی 2روزه با سر فصل های آنمی نوزادی ،تعویض خون، بدخیمی های نوزادان، لنفوپنی، نوتروپنی، استفاده از سلول های بنیادی در نوزادان ، تالاسمی و ترومپوسیتوپنی برگزار میگردد.
در برگزاری این کنگره بین المللی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد،داروسازی ثامن،سازمان انتقال خون خراسان رضوی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی ،مرکز تحقیقات نوزادان شمال شرق ، مرکز تحقیقات نوزادان و نیز دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) همکاری ومشارکت خواهند داشت .
این همایش با هدف تبادل نظر اساتید نوزادان وبروزرسانی اطلاعات متخصصان این رشته برنامه ریزی شده است.این برنامه برآن است تا با استفاده از دانش جمعی و در قالب میزگردهای تخصصی به برخی از شایعترین اختلالات خونی نوزادان و روشهای تشخیصی و درمانی آنها بپردازد.
لازم به ذکر است امتیاز بازآموزی برای پزشکان و همکاران محترم رشته های پیراپزشکی ، (مطابق با مصوبه بازآموزی ) در نظر گرفته شده است.
مهلت ارسال مقالات نیز تا تاریخ 25 اسفند ماه 1396 میباشد.


بازگشت1396/12/06