کنفرانس علمی یک روزه احیا‌‌ نوزادان در بیمارستان رضوی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان رضوی، این کنفرانس علمی در ۲۴ اسفند ماه سال جاری با حضور جمعی از پزشک های متخصص بیهوشی،متخصصین زنان و زایمان ،متخصصین طب اورژانس، مامایی ، پرستاران برگزار گردید.
این کنفرانس علمی با محوریت گام های نخستین احیا، تهویه با فشار مثبت ،راههای تجویز اکسیژن ،فشردن قفسه ی سینه،داروها ، احیا نوزادان نارس و خاتمه احیا برگزار گردید.
لازم به ذکر است به شرکت کنندگان در این کنفرانس علمی امتیاز آموزش مداوم داده شد.


بازگشت1396/12/06