Word Prematurity Day

به مناسبت روز جهانی نوزاد نارس و روز ملی بیماری شبکیه در نوزادان نارس(ROP)

سمینار علمی یک روزه مراقبت از نوزادان نارس، پیشگیری و درمان ROP

شنبه 26 آبانماه 1397

 

دبیرعلمی: دکتر رضا سعیدی دبیر اجرایی: دکتر سیامک زارعی قنواتی  

محل برگزاری: مشهد بیمارستان رضوی-سالن اشرف رزان النجار

 

برگزار کننده: بیمارستان رضوی با همکاری انجمن متخصصین نوزادان شمال شرق، مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی

مشهد، گروه فوق تخصصی چشم بیمارستان رضوی، بیمارستان خاتم الانبیاء، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
جهت ثبت نام در کنگره
اینجا را کلیک کنید.
دانلود پوستر سمینار

 

 

زمان

سخنران

تخصص

عنوان سخنرانی

8:00 7:30

ثبت نام

08:20 8:00

تلاوت کلام ا... مجید / سرود جمهوری اسلامی

8:30 8:20

دکتر رضا سعیدی، یاست محترم بیمارستان فوق تخصصی رضوی

خیر مقدم

08:40-+08:30

دکتر غلامعلی معموری ، فوق تخصص نوزادان

اهداف سمینار

08:40-08:50

دکتر خوارزمی،  فوق تخصص نوزادان 

اهمیت مراقبت از نوزادان نارس

9:00 8:50

دکتر سیامک زارعی قنواتی، رئیس شورای راهبردی چشم بیمارستان رضوی

اهمیت توجه به سلامت چشم نوزادان نارس

پانل اول: مراقبت از نوزادان نارس

رئیس پانل: دکتر غلامعلی معموری     دبیر پانل:  دکتر اشرف محمدزاده

10:00 9:00

دکتر غلامعلی معموری

فوق تخصص نوزادان

نوزادان نارس و مشکلاتشان

دکتر اشرف محمدزاده

فوق تخصص نوزادان

غربالگری نوزاد نارس

دکتر احمد شاه فرهت

فوق تخصص نوزادان

غربالگری های چشمی

دکتر سیده فاطمه خاتمی

فوق تخصص نوزادان

یسک فاکتورهای ROP

دکتر رضا سعیدی

فوق تخصص نوزادان

کلیات رتینوپاتی در نوزادان نارس

دکتر حسن بسکابادی

فوق تخصص نوزادان

اقدامات پیشگیرانه در ROP

دکتر راحله فرامرزی

فوق تخصص نوزادان

اقدامات درمانی در ROP

خانم محور امیری

کارشناس پرستاری

مراقبتهای پرستاری در نوزادان نارس

10:00-10:30

پذیرایی میان وعده

پانل دوم: مشکلات چشمی نوزادان

رئیس پانل: دکتر درخشان     دبیر پانل: دکتر شعیبی

10:30-12:00

دکتر ناصر شعیبی

فوق تخصص شبکیه

برنامه گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت ROP

دکتر محمد حسین احمدیان شالچی

فوق تخصص شبکیه

رتینوپاتی نوزادان نارس

دکتر فرزانه قاسم زاده

فوق تخصص شبکیه

بیماریهای شبکیه نوزادان

دکتر تکتم حلمی

فوق تخصص شبکیه

بیماریهای سیستمیک مادرزادی با درگیری چشمی

دکتر سیامک زارعی قنواتی

فوق تخصص قرنیه

کاتاراکت مادرزادی

دکتر مهدی سلطانی فر

فوق تخصص قرنیه

عیوب انکساری در نوزادان

دکتر فیروزه رایگان

فوق تخصص پلک

انحرافات چشمی اطفال

دکتر برازنده

فوق تخصص قرنیه

کنژکتیویت نوزادان

دکتر جعفریان

فوق تخصص قرنیه

بیماریهای قرنیه نوزادان

خانم راحله حبیب نژاد

کارشناس پرستاری

مراقبتهای پرستاری در ROP

12:00-13:00

اختتامیه/تقدیر و تشکر/اهدای جوایز

13:00-14:00

نهار و نماز