این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
کمیته اجرایی

کمیته اجرایی

 

آقای دکتر عباس عبداللهی-دبیر علمی سومین کنکره بین المللی کلورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کلورکتال

آقای دکتر رضا روشن روان-دبیر اجرایی سومین کنکره بین المللی کلورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کلورکتال

آقای دکتر کامبیز توتونچی-سرپرست معاونت درمان و جانشین امور اجرایی ریاست بیمارستان

آقای دکتر کامران غفارزادگان- معاونت آموزشی و پژوهشی

آقای دکتر علی مهدوی پور-معاونت توسعه و منابع انسانی

آقای دکتر احسان اکبری-مسئول حراست

آقای سعیدعسگرزاده-مدیریت خدمات پرستاری

آقای سید مجتبی میرجلیلی-مدیر روابط عمومی

آقای غلامرضا قلندریان-سرپرست امور اداری

خانم مهناز طالب الحق-سوپروایزر آموزشی

آقای محمد نخستین-مسئول واحد تکریم

آقای مهدی پرندگان-مسئول آشپزخانه

آقای حسین بوسعید-مسئول واحد آی تی

آقای مهندس مصباح-مسئول تدارکات

آقای مهدی اسدپور-مسئول انبار

آقای سعید گنج آبادی-مسئول تاسیسات و فنی مهندسی

خانم مرضیه موسوی-مسئول واحد خدمات

آقای داود خزائی-مسئول واحد مخابرات وفنی مداربسته

آقای عباس عرفانی-مسئول واحد نقلیه

خانم محبوبه آبیار-مسئول دبیر خانه دائمی همایشها

آقای ایمان عدالتی نیا-کارمند دبیر خانه دائمی همایشها

آقای مقداد افشار-مسئول مدار بسته

آقای محمد عربی-رییس دفتر مدیر عامل

آقای رضا پیک-کارمند تشریفات

آقای محمد رضا منیریان-سرپرست برق

آقای احسان سابقی نیا-رییس حسابداری

آقای مرتضی خزاعی-مسئول مطالبات