این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
معرفی همایش

معرفی همایش

 

بسمه تعالی

سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین الللی لاپاروسکوپی در جراحی کولورکتال که با هدف بروزرسانی اطلاعات همکاران محترم برنامه ریزی شده است برآن است با استفاده از دانش جمعی از برترین اساتید داخلی و خارجی به بحث و تبادل نظر در مورد اصلی ترین مباحث این زمینه بپردازد.

این همایش که در تاریخ 16 الی 18 اسفند ماه 1396 به مدت 3 روز توسط انجمن کولوپروکتولوژی با همکاری گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیمارستان رضوی مشهد برگزار میشود دارای امتیاز بازآموزی برای فلوشیپ های کولورکتال، فلوشیپ های لاپاروسکوپی ، متخصصین جراحی، متخصصین رادیوتراپی، خون و سرطان بالغین، متخصص گوارش و کبد بالغین،متخصصین بیهوشی، پزشکان عمومی و پرستاران محترم می باشد.

کنگره در قالب  پانل های تخصصی کولکتومی لاپاروسکوپی، پروکتوکالکتومی لاپاروسکوپی، پرولاپس رکتوم ، لاپاروسکوپی در IBD، جراحی کولورکتال، لاپاروسکوپی در POP، پروکتکتومی لاپاروسکوپی برنامه ریزی شده و برگزار خواهد شد.