این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
تاریخ های مهم

تاریخ های مهم  • زمان برگزاری همایش روزهای 5 و 6 اردیبهشت 1397 می باشد
  • مهلت ارسال مقالات تا 25 اسفند ماه 1396 می باشد