این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
کمیته اجرایی

کمیته اجرایی


آقای دکتر رضا سعیدی-ریاست بیمارستان-دبیر علمی کنگره اختلالات هماتولوژی و آنکولوژی در نوزادان

آقای دکتر شاهین مافی نژاد-دبیر اجرایی کنگره اختلالات هماتولوژی و آنکولوژی در نوزادان

خانم دکتر طاهره نجفی-مدیر اجرایی کنگره اختلالات هماتولوژی و آنکولوژی در نوزادان

آقای دکتر کامبیز توتونچی-سرپرست معاونت درمان و جانشین امور اجرایی ریاست بیمارستان

آقای دکتر علی مهدوی پور-معاونت توسعه و منابع انسانی

آقای دکتر احسان اکبری-مسئول حراست

خانم عذرا ایزانلو- جانشین معاونت آموزشی و پژوهشی

خانم محور امیری-کارشناس پرستاری

آقای سعیدعسگرزاده-مدیریت خدمات پرستاری

آقای سید مجتبی میرجلیلی-مدیر روابط عمومی

آقای محسن مروج- معاونت روابط عمومی

خانم مهناز طالب الحق-سوپروایزر آموزشی

آقای محمد نخستین-مسئول واحد تکریم

آقای مهدی بیات-مسئول آشپزخانه

آقای حسین بوسعید-مدیر فناوری اطلاعات
آقای مسعود مختارپور-معاون فناوری اطلاعات
خانم شبان -
کارشناس واحد آی تی

آقای مسعود امیری-کارشناس واحد آی تی

آفای امجدی- کارشناس واحد آی تی

خانم سمیه امامی-کارشناس روابط عمومی

خانم فائزه روحبخش- کارشناس روابط عمومی

آقای نخعی-کارشناس سمعی و بصری

آقای نبی-مسئول تدارکات

آقای سعید گنج آبادی-مسئول تاسیسات و فنی مهندسی

خانم مرضیه موسوی-مسئول واحد خدمات

آقای داود خزائی-مسئول واحد مخابرات وفنی مداربسته

آقای عباس عرفانی-مسئول واحد نقلیه

خانم محبوبه آبیار-مسئول دبیر خانه دائمی همایشها

آقای ایمان عدالتی نیا-کارمند دبیر خانه دائمی همایشها

آقای مقداد افشار-مسئول مدار بسته

آقای محمد عربی-رییس دفتر مدیر عامل

آقای رضا پیک-کارمند تشریفات

آقای محمد رضا منیریان-سرپرست برق

آقای احسان سابقی نیا-رییس حسابداری

آقای مرتضی خزاعی-مسئول مطالبات