این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
سمینار مراقبتهای پرستاری

سمینار مراقبتهای پرستاری


 سمینار مراقبتهای پرستاری در دسترسی های عروقی و تستهای آزمایشگاهی در نوزادان
دبیر علمی: دکتر اشرف محمدزاده
دبیر اجرایی: خانم  محور امیری
زمان: چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه
مکان: سالن مدرسه قلب بیمارستان رضوی

 
این برنامه به صورت ‌سمیناری جانبی در کنگره اختلالات هماتولوژی و آنکولوژی نوزادان در تاریخ پنجم اردیبهشت در بیمارستان رضوی برگزار می شود. 
این سمینار شامل سه نشست تخصصی با عناوین تست های تشخیصی و آزمایشگاهی در نوزادان، دسترسی وریدی و تهیه دارو در نوزادان، مراقبت های پرستاری در تزریق خون و فرآورده های آن پنجم اردیبهشت ماه سال آینده در بیمارستان فوق تخصصی رضوی برگزار خواهد شد. 
این نشست تخصصی با حضور اساتید نوزادان و خون متخصص از دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و سایر استان ها برگزار می شود و برای گروه‌های مختلف هدف، دارای امتیاز بازآموزی است. 
مطالبی مانند ارتباط با مادر نوزاد و راهکارهای کاهش درد در نوزاد، نقشه پرستار در فرایند انجام تست های آزمایشگاهی، آشنایی با لوله های آزمایشگاهی و تعیین حجم نمونه، معرفی آزمایشات رایج و نحوه نمونه گیری و نکات مهم برای پرستاران، نکات پرستاری در خصوص تغذیه وریدی و کنترل عفونت در نوزادان  در این سمینار توسط کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاری ارائه خواهد شد. 
آشنایی با دسترسی‌های وریدی و مدیریت عوارض آن، استاندارد های آماده سازی داروها و ایمنی در بخش NICU، روش آماده سازی داروهای شیمی درمانی در نوزادان، تزریق خون و فرآورده های آن، مراقبت های پرستاری در کم خونی نوزادان و تعویض خون آنها از موارد دیگری است که در این سمینار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 
گفتنی است، کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و آنکولوژی در نوزادان، هفته نخست اردیبهشت ماه سال ۹۷ در بیمارستان فوق تخصصی رضوی به مدت سه روز برگزار می شود.

جهت ثبت نام در این سمینار از طریق سایت بازآموزی پس از نهایی شدن امتیاز باز آموزی اقدام فرمایید. 

 

ساعت

عنوان سخنرانی

نام ونام خانوادگی سخنران

تخصص سخنرانان

08:30 07:30

ثبت نام

09:30 08:30

افتتاحیه - تلاوت کلام ا..مجيد- خیرمقدم

پانل اول: تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی در نوزادان

هئیت رئیسه: خانم دکتر اشرف محمدزاده، خانم محور امیری، خانم بی بی زهرا پروینی

09:45 -09:30

ارتباط با مادر نوزاد و راهکارهای کاهش درد در نوزادان

خانم محور امیری

کارشناس پرستاری سرپرستار NICU

10:00 -09:45

نقش پرستار در فرآیند انجام تستهای آزمایشگاهی

خانم بی بی زهرا پروینی

کارشناس ارشد  پرستاری

10:15-10:00

آشنایی با لوله های آزمایشگاهی و تعیین حجم نمونه

خانم اکرم ربانی

کارشناس ارشد  آموزش پرستاری

10:30-10:15

معرفی آزمایشات رایج و نحوه نمونه گیری و نکات مهم برای پرستاران

آقای محمدرضا مصدق

کارشناس پرستاری

11:00-10:30

پذیرایی

پانل دوم: دسترسی وریدی و تهیه دارو در نوزادان

هئیت رئیسه: خانم دکتر مریم زمانی پور، خانم اکرم ربانی، خانم زهرا آصفی بصیر

11:15- 11:00

نکات پرستاری در تغذیه وریدی در NICU

 

خانم زهرا آصفی بصیر

کارشناس پرستاری

11:30- 11:15

کنترل عفونت در نوزادان NICU

خانم اعظم رجب پور

کارشناس پرستاری

11:45- 11:30

آشنایی با دسترسی های وریدی و مدیریت عوارض آن

خانم مهسا ابریشمی

کارشناس پرستاری

12:00- 11:45

استانداردهای آماده سازی داروها و ایمنی در NICU

خانم اعظم خدادادی

کارشناس پرستاری

پانل سوم: مراقبتهای پرستاری در تزریق خون و فرآورده های آن

هئیت رئیسه: آقای دکتر علیرضا نخعی، آقای سعید عسگرزاده، آقای محمد رضا مصدق

12:30- 12:00

روش آماده سازی  داروهای شیمی درمانی در نوزادان

خانم سیده فاطمه غیاسی یزدی

کارشناس پرستاری

12:45- 12:30

تزریق خون و فرآورده های آن

آقای سعید عسگرزاده

کارشناس پرستاری

13:00- 12:45

مراقبتهای پرستاری در بیماران پیوند مغز استخوان

خانم ام البنین بختی

کارشناس پرستاری

13:15- 13:00

مراقبتهای پرستاری در تعویض خون نوزادان

خانم تکتم قرائی

کارشناس ارشد ویژه پرستاری