این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
تماس با ما

تماس با ما


آدرس:
 ایران، خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آزادی، بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی

تلفن: 36002892-51-0098

فکس: 36004359-51-0098

پست الکترونیک: 

سایت کنگره: http://Congress.RazaviHospital.com/nho

 

سایت بیمارستان: http://www.RazaviHospital.com

 

دبیرخانه کنگره بین المللی

اختلالات هماتولوژی انکولوزی نوزادان