این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
هیئت علمی ملی

هیئت علمی ملی

 

هیئت علمی کشوری به ترتیب الفبا:

دکتر جواد آخوندیان، فوق تخصص نورولوژی کودکان-استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر حسن اعلمی، فوق تخصص عفونی کودکان- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمد هادی امیریان، متخصص کودکان- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر فرشاد امامی، متخصص پزشکی هسته ای

دکتر محمد اسماعیلی، فوق تخصص کلیه کودکان-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمود افتخار محمودی، فوق تخصص قلب کودکان-استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر فرح اشرف زاده، فوق تخصص نورولوژی کودکان-استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر پیمان اشراقی، فوق تخصص غدد کودکان-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر حمیدرضا اسلامی، متخصص طبیعی درمانی- مدیر کل سازمان انتقال خون استان خراسان رضوی

دکتر حسن اتوکش، فوق تخصص نفرولوژی کودکان-استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسن بیرجندی، فوق تخصص قلب کودکان-استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مهران بیرقی، فوق تخصص اعصاب کودکان

دکتر عبدالله بنی هاشم، فوق تخصص خون و سرطان کودکان- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر زهرا بدیعی، فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر سید محمد جواد پریزاده، متخصص کودکان-استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر صادق پور احمدی، متخصص اطفال--دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمدجواد توکلی، متخصص  کودکان

دکتر محسن جعفرزاده، متخصص کودکان- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر سید علی جعفری، فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی کودکان-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر الهه حیدری، متخصص اطفال-استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محسن حری، فوق تخصص قلب کودکان- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر فرهاد حیدریان ، متخصص کودکان- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر عبدالکریم حامدی، فوق تخصص عفونی کودکان- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر سیده فاطمه خاتمی ، فوق تخصص نوزادان- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر عبدالعلی خوارزمی، متخصص کودکان- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر غلامرضا خادمی، متخصص کودکان-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر علی خاکشور، متخصص اطفال-استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمدرضا دارابی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر یداله زاهد پاشا، فوق تخصص نوزادان- استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر مریم زمانی پور، متخصص کودکان-بیمارستان رضوی

دکتر سید جواد سیدی، فوق تخصص ریه کودکان-استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر غلامرضا سروری، فوق تخصص نفرولوژی کودکان-استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر رضا سعیدی، فوق تخصص نوزادان- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر سید مجید سزاوار کمالی، دکترای علوم آزمایشگاهی-رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی استان

دکتر محمدتقی صراف، متخصص کودکان-استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مرتضی ضرابی، مدیر عامل موسسه بن یاخته های رویان

دکتر سید مجید عظیمی، متخصص کودکان

دکتر علیرضا عطایی نخعی، متخصص اطفال-استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر بهزاد علیزاده، فوق تخصص قلب کودکان- استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر آناهیتا علیزاده، متخصص اطفال-فلوشیپ سم شناسی بالینی-استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر رضا فرید حسینی، فوق تخصص ایمونولوژی

دکتر احمدشاه فرهت، فوق تخصص نوزادان- استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر موژان قربانیان فرد، متخصص کودکان

دکتر نصرت قائمی، فوق تخصص غدد و بیماریهای متابولیک کودکان-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمدعلی کیانی، فوق تخصص  گوارش کودکان-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر حمیدرضا کیانی فر، فوق تخصص گوارش کودکان-استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مهناز گرگانی، متخصص کودکان- بیمارستان رضوی

دکتر نصرت لطفی، متخصص اطفال-استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر منصوره میرزایی، متخصص کودکان- بیمارستان رضوی

دکتر جبرائیل موفق، Ph. D فارماسیوتیک- استادیار دانشگاه داروسازی مشهد

دکتر علیرضا مدرسی، فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمود میر معزی، جراح مغزو اعصاب

دکتر علی مرادی، مهندسی بافت Tissue Engineering

دکتر اشرف محمدزاده، فوق تخصص نوزادان-استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر علیرضا مدرسی، فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی کودکان- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر سید علیرضا مرندی، فوق تخصص نوزادان-ریاست فرهنگستان علوم پزشکی-استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران

دکتر میترا ناصری، فوق تخصص کلیه کودکان-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر طاهره نجفی، متخصص اطفال

دکتر رحیم وکیلی، فوق تخصص غدد و بیماریهای متابولیک کودکان-استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر احمد هاشم زاده،متخصص اطفال-استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد